Systemy merchandisingowe: klucz do ulepszenia układu sklepu

Skuteczne zarządzanie systemami merchandisingowymi może być decydującym czynnikiem w sukcesie sklepu. To, jak produkt jest prezentowany w sklepie, ma ogromne znaczenie dla przyciągnięcia uwagi klientów i zachęcenia ich do zakupów. W artykule wyjaśniamy, jak dostosować systemy merchandisingowe, aby maksymalizować atrakcyjność produktów dla klientów i zwiększyć sprzedaż.


Czym jest merchandising?

Merchandising to szeroki zakres działań związanych z zarządzaniem i promocją produktów lub usług w celu wzmocnienia ich widoczności i atrakcyjności dla klientów oraz zwiększenia sprzedaży. Jest to kompleksowy proces, który obejmuje różne aspekty marketingu i zarządzania produktami.

Merchandising skupia się na sposobie prezentacji produktów na półkach sklepowych, witrynach i innych miejscach sprzedaży. Jego celem jest stworzenie atrakcyjnego układu, który przyciągnie uwagę klientów i zachęci ich do zakupu. Ważne w tym procesie jest rozplanowanie układu sklepu, które obejmuje określenie jego najlepszego układu. Wszystko po to, by zoptymalizować przepływ klientów, zachęcić ich do odwiedzenia różnych sekcji sklepu i maksymalnie wykorzystać przestrzeń.

Warto wiedzieć, że zastosowanie klarownych i czytelnych etykiet cenowych oraz etykiet informacyjnych pomaga klientom poznać cenę produktu, jego cechy i zalety. Merchandising obejmuje również prowadzenie promocji, kampanii reklamowych i innych działań mających na celu zwiększenie świadomości marki i produktów. W zależności od pory roku lub okoliczności (np. święta), merchandiserzy tworzą tematyczne ekspozycje, aby promować określone produkty i zachęcić klientów do zakupów. Ponadto regularna zmiana produktów na półkach pomaga uniknąć przesycenia i monotonii oraz zachęca klientów do częstszych, powtarzalnych wizyt w sklepie.

Merchandising opiera się na analizie danych sprzedażowych, preferencji klientów i trendów rynkowych, aby dostosować strategie prezentacji produktów. Przy tym specjaliści od merchandisingu dbają o utrzymanie odpowiednich poziomów zapasów, aby zapewnić dostępność produktów w odpowiednich ilościach. Merchandising jest zatem istotnym elementem strategii marketingowej wielu firm, zwłaszcza w sektorze handlu detalicznego.

Poprawna implementacja merchandisingu może pomóc firmom zwiększyć sprzedaż, zbudować markę i zadowolić klientów poprzez atrakcyjną prezentację produktów i usług oraz bardziej efektywne zarządzanie nimi.

Efektywny merchandising – poznaj oczekiwania klientów

Podstawą skutecznego merchandisingu jest zrozumienie potrzeb i preferencji klientów. Musisz dowiedzieć się, kim są Twoi klienci i jakie produkty najbardziej ich interesują. W tym celu powinieneś przeprowadzić badania rynku i analizę danych zakupowych, aby poznać swoją grupę docelową. To pozwoli Ci lepiej dostosować układ sklepu do oczekiwań klientów.

Rozplanuj układ sklepu

Zanim zaczniesz zmieniać układ sklepu, dokładnie przemyśl, jakie są najważniejsze obszary, w których klienci spędzają najwięcej czasu. Zazwyczaj są to strefy wejścia, główne alejki i miejsca przy kasach. Umieszczaj tam produkty, które chcesz promować lub te, które cieszą się największą popularnością. Kluczowe w tym procesie jest stworzenie klarownej ścieżki zakupowej, która pokieruje klientów przez cały sklep.

Przeprowadź kategoryzację produktów

Grupowanie produktów podobnych do siebie w ramach kategorii ułatwia klientom nawigację po sklepie. Czytelnie oznacz działy i półki w sklepie, stosując odpowiednie etykiety i znaki. To pozwoli klientom znaleźć to, czego szukają oraz zainspirować ich do odkrywania nowych produktów. Dzięki przejrzystej kategoryzacji, klienci będą w stanie porównać produkty i podjąć decyzje zakupowe.

Postaw na ekspozycję produktów

Wartościowe produkty powinny być wyraźnie wyeksponowane. Wykorzystaj różne techniki merchandisingowe, tj. ekspozycję towarów na wystawach sklepowych, prezentacje tematyczne i ułożenie produktów na specjalnych stojakach. Pamiętaj, że produkty sezonowe i promocyjne powinny być umieszczone w widocznych miejscach, aby przyciągnąć uwagę klientów.

Rotacja asortymentu – ważny element skutecznego merchandisingu

Aby zwrócić uwagę klientów na sprzedawane towary, regularnie zmieniaj układ sklepu i eksponuj nowe produkty. Rotacja asortymentu pozwoli klientom odkryć coś nowego przy każdej wizycie w Twoim sklepie. Możesz organizować także specjalne wydarzenia marketingowe, takie jak degustacje czy prezentacje produktów, aby jeszcze bardziej zaangażować klientów i w efekcie nakłonić ich do zakupu oferowanych przez Ciebie produktów.

Merchandising – gra świateł i kolorów ma znaczenie

Oświetlenie i kolorystyka sklepu mają ogromne znaczenie. Jasne, przyjazne oświetlenie może uczynić produkty bardziej atrakcyjnymi, podczas gdy odpowiedni dobór kolorów wpłynie na emocje klientów. Dobrze zaprojektowane oświetlenie może także kierować uwagę klientów na konkretne produkty lub wystawy.

Monitorowanie wyników

Najważniejszym krokiem po wprowadzeniu zmian w systemach merchandisingowych jest monitorowanie wyników. Analizuj dane sprzedażowe i obserwuj zachowanie klientów, aby ocenić, jakie zmiany przynoszą najlepsze rezultaty. To pozwoli Ci dostosowywać strategię merchandisingową w oparciu o rzeczywiste wyniki.

Skuteczne zarządzanie systemami merchandisingowymi może znacząco wpłynąć na atrakcyjność produktów i sprzedaż w sklepie. Kluczowe w tym procesie jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, staranne rozplanowanie układu sklepu, kategoryzacja produktów, wyeksponowanie produktów, rotacja asortymentu oraz odpowiednie wykorzystanie oświetlenia i kolorów. Regularne monitorowanie wyników pozwoli Ci dostosować strategię merchandisingową do zmieniających się potrzeb klientów i dynamiki rynku. 

Zasada FEFO, FIFO – co to jest?

Skuteczne zarządzanie zapasami odgrywa istotną rolę w osiąganiu sukcesu przedsiębiorstwa. Dwa główne podejścia do zarządzania zapasami, a mianowicie Zasada FEFO (First Expired, First Out) oraz FIFO (First In, First Out) to kluczowe strategie, które pomagają firmom minimalizować straty, zwiększać efektywność magazynowania i utrzymywać wysoką jakość obsługi klienta.


Co to jest FEFO?

Fefo definicja – warto wiedzieć, że FEFO to akronim od angielskiego terminu „First Expired, First Out”, co można przetłumaczyć jako „Pierwszy Wygasł, Pierwszy Wychodzi”. Jest to zasada zarządzania zapasami czy inaczej zasada wydawania towarów, która nakazuje, że produkty o zbliżającej się dacie wygaśnięcia lub już przekroczonej powinny być wydawane i sprzedawane w pierwszej kolejności.

Co to FEFO? Zasada FEFO jest szczególnie istotna w branżach, gdzie produkty mają określony okres przydatności do spożycia lub datę ważności, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy kosmetyczny. W tych branżach utrzymanie produktów na magazynie po ich dacie ważności może prowadzić do strat finansowych, problemów zdrowotnych lub utraty zaufania klientów. Zasada FEFO pozwala zapewnić ciągły przepływ towarów oraz maksymalne wykorzystanie zasobów produktowych. Stosuje się ją na przykład w przemyśle spożywczym. Metoda FEFO pozwala na zminimalizowanie strat związanych bezpośrednią lub pośrednio z koniecznością utylizacji towarów nie nadających się już do dalszej odsprzedaży. Ma to kluczowe znaczenie w wielu branżach polskiej i światowej gospodarki produktowej.

Przykład zastosowania zasady FEFO (składowania towarów) to magazynowanie żywności w sklepie spożywczym. Jeśli pewien produkt jest z krótkim terminem przydatności do spożycia, na przykład za dwa tygodnie, a inny za miesiąc, to – zgodnie z opisaną, stosowaną techniką składowania – produkt o krótszym okresie przydatności do spożycia powinien być umieszczony na półce w taki sposób, aby został wydany klientowi jako pierwszy (in first out). Dzięki temu minimalizuje się ryzyko pozostawienia produktów niesprzedanych po ich dacie ważności.

Obecnie maksymalne wykorzystanie zasobów produktowych jest kluczowe dla gospodarki, ponieważ wiele firm działających na polskim i globalnym rynku, nie może pozwolić sobie na straty w produktach. Ma to zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym, jak i ogólnie pojętej branży spożywczej. Pomaga w tym procesie prawidłowo zaplanowana i wdrożona infrastruktura magazynowa.

Zasada FEFO w branży spożywczej wydaje się dość skomplikowana, ale to mit. Wystarczy, że przestrzega się odpowiednich reguł. Zasada FEFO pomaga w zachowaniu wysokiej jakości produktów oraz zapewnia, że klienci otrzymują świeże i nieprzekroczone w terminie produkty z przydatną do spożycia datą ważności. Wprowadzenie i przestrzeganie tej zasady wymaga jednak skrupulatnego śledzenia dat ważności – ta metoda wymusza pełną kontrolę dat ważności oraz skuteczną organizację magazynowania, aby uniknąć marnowania towarów i strat finansowych. Zatem Zasada FEFO zakłada, że produkty, które zbliżają się do daty wygaśnięcia lub przekroczyły ją, powinny być w pierwszej kolejności wydawane. To, co pierwsze traci ważność musi być jak najszybciej oddane do dalszej odsprzedaży. W tej zasadzie, jaką jest ogólnie pojęta zasada wydawania warto wziąć pod uwagę, że to, co pierwsze traci ważność w żadnym wypadku nie może zalegać na magazynach.

Zasada FEFO pomaga zatem w zachowaniu aktualności produktów na rynku oraz minimalizuje ryzyko utraty wartości towarów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą unikać nadmiernego gromadzenia się zapasów i ograniczać potencjalne straty finansowe związane z przestarzałymi produktami. Wprowadzenie zasady FEFO wymaga jednak dokładnego monitorowania rotacji produktów oraz odpowiedniej organizacji magazynowania. Należy pamiętać o tym, że to, co pierwsze traci ważność, nie może zalegać na magazynach. Towar i jego przydatność dla konsumenta jest ważna, również z uwagi na zasady Sanepidu. Należy zatem bronić się przed startami spowodowanymi takim czynnikiem, jak m.in. utratą ważności. Stąd też FEFO, wywodząca się z języka angielskiego. Można ją rozumieć w bezpośrednim tłumaczeniu lub też stosować profesjonalny translating. Można stwierdzić, że w zasada fefo ma wielkie znaczenie w ogólno pojętej branży spożywczej.

FIFO co to znaczy?

Z kolei FIFO to akronim od angielskiego terminu „First In, First Out”, co można przetłumaczyć jako „Pierwsze Weszło, Pierwsze Wyszło”. Jest to zasada zarządzania zapasami, która zakłada, że produkty, które zostały przyjęte do magazynu jako pierwsze, powinny być wydawane i sprzedawane jako pierwsze. Metody konieczne w FIFO obejmują przede wszystkim selektywność ładunków. Kluczową kwestią jest ciągły przepływ towarów. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie zasobów produktowych i w pierwszej kolejności wydanie ich z terenu magazynu. Ta sprawdzona zasada wydawania towarów sprawdza się w przypadku każdej jednostki ładunkowej. stosowaną technikę składowania i późniejszego wydawania towarów w ustalonej odgórnie kolejności, czyli First In, First Out”,, stosuje się globalnie.

Zasada FIFO jest szeroko stosowana w różnych branżach, gdzie produkty nie mają ograniczonego okresu przydatności do spożycia lub daty ważności. Podejście to ma na celu utrzymanie rotacji produktów oraz zapewnienie, że produkty nie zostaną długo zmagazynowane, co mogłoby prowadzić do przestarzałości lub deprecjacji wartości.

Co to jest zatem zasada FIFO w praktyce? Przykładem zastosowania zasady FIFO jest sklep odzieżowy. Jeśli nowa dostawa ubrań zostaje przyjęta do magazynu, wcześniejsze partie ubrań powinny być wydawane klientom jako pierwsze. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko gromadzenia przestarzałych stylów lub produktów, które mogą przestać być atrakcyjne dla klientów. Koncernem, który wykorzystuje FIFO są dyskonty ogólne, wprowadzające także towary sezonowe. FIFO biedronka istnieje od wielu lat i doskonale funkcjonuje. Model FIFO stosowany jest także przez takie sieci, jak Lidl czy Dino. Wiadomym jest, iż wiedza, co to zasada obejmująca FIFO przydaje się managerom tych sieci. Dlatego też, poznają oni co to jest fifo oraz mają świadomość tego, czym wyróżnia się FIFO zasada. Poza tym, dobry manager dyskontów, doskonale wie o tym – FIFO co to znaczy. Poza tym, zasada FIFO jest stosowana także przez duże sieci globalne, które nie posiadają swoich sklepów w Polsce czy w Europie.

Zasada FIFO – to podejście ma zastosowanie w przypadku produktów o długim okresie przydatności do spożycia, gdzie priorytetem jest utrzymanie świeżości towarów. FIFO co to jest? Oto kolejny przykład – w magazynie elektronicznym, gdzie produkty nie mają ograniczonej daty ważności, zasada FIFO pomoże uniknąć gromadzenia się przestarzałych produktów na magazynie.


Porównanie i wybór odpowiedniej zasady – FIFO czy FEFO

Oba podejścia – FIFO FEFO – mają swoje zalety i zastosowanie w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz charakterystyki produktów. Firmy muszą dokładnie ocenić swoje potrzeby i wybór opierać na kilku czynnikach. Są nimi:

W praktyce wiele firm wykorzystuje hybrydowe podejście, łącząc zalety obu strategii, tj. FIFO i FEFO. Kluczowe jest tutaj świadome zarządzanie zapasami, monitorowanie rotacji produktów oraz reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. FEFO, podobnie, jak i FIFO sprawdzają się w praktycznym zastosowaniu. Warto zatem znać odpowiedź na pytanie, FEFO co to? Informacje na temat tego, co to jest FEFO oraz co to jest zasada FEFO znajdują się na wielu stronach www. Ponadto FEFO definicja jest kluczowa dla nowoczesnego przedsiębiorcy, świadomego prowadzonego przez siebie biznesu. Wiedząc co to FEFO można łatwiej przetrwać w obliczu agresywnej konkurencji rynkowej. A metoda FEFO daje szansę na większą ekspansję danej firmy. Odpowiedź na pytanie, FEFO co to jest, przydaje się nie tylko osobom z branży spożywczej, ponieważ FEFO metoda może być wykorzystana także w innych gałęziach szeroko pojętej gospodarki. Stosując zasady FEFO można liczyć na wiele benefitów. Zasadę FEFO również wykorzystuje się w wielu dziedzinach przemysłu.

Warto wprowadzić zasadę, że to, co pierwsze wyszło to towary, które umożliwią dostępność dla zupełnie nowych partii. Dlatego też infrastruktura magazynu polegająca na prawidłowym zaplanowaniu składowania towaru ma tu tak kluczowe znaczenie. Wiedza, na czym polega FEFO musi uwzględniać także i przede wszystkim daty ważności danego asortymentu. Każda data przydatności musi być dokładnie sprawdzona.

Zasadę FIFO, jak i zasadę FEFO warto wprowadzić w politykę i filozofię sprzedaży swojej firmy. Zarządzanie zapasami stanowi istotny element efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Zasady FEFO i FIFO są dwoma głównymi podejściami, które pomagają firmom minimalizować straty, zwiększać jakość obsługi klienta oraz kontrolować koszty. Wybór odpowiedniej zasady zależy od specyfiki branży i rodzaju produktów. Kluczowe jest również nieustanne monitorowanie i dostosowywanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Reklama wewnętrzna – co to jest?

Wiele osób zastanawia się, czym jest reklama wewnętrzna i jakie są sposoby na jej prawidłowy montaż. Warto wiedzieć, które rodzaje reklamy wewnętrznej można dopasować do profilu prowadzonej działalności gospodarczej, aby ta forma promocji marki była w 100% skuteczna.

Co to jest reklama wewnętrzna?

Odpowiednio dobrane nośniki reklamy mogą pomóc w wypromowaniu marki czy działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, jakie są rodzaje reklamy wewnętrznej, aby dopasować je do profilu posiadanego przedsiębiorstwa. Podstawowe formy reklamy wewnętrznej obejmują między innymi materiały promocyjne. Są to systemy wystawiennicze umieszczone w taki sposób, aby potencjalny klient mógł je zobaczyć. Tego typu sposoby reklamy mają na celu przykucie uwagi konsumenta i nakłonienie go do podjęcia określonych działań w mniej lub bardziej określonym horyzoncie czasowym.

Wewnętrzne formy reklamy różnią się od takich środków przekazu, jak reklama zewnętrzna. Ogólnie przyjęta definicja reklamy wewnętrznej opiera się przede wszystkim na zastosowaniu angielskiego słowa indoor. Chodzi tutaj o użycie materiałów promocyjnych do przekazu reklamowego wewnątrz różnego typu budynków użyteczności publicznej, do których należą restauracje, puby, kluby nocne, kampusy uniwersyteckie, galerie handlowe, sklepy, parkingi podziemne, windy, poczekalnie, kluby fitness, szkoły, przedszkola, a także toalety. Na wielu stronach internetowych stworzono wiele informacji dotyczących nośników reklamy wewnętrznej. Prawidłowo stworzona definicja reklamy zewnętrznej wskazuje, iż tego typu materiał promocyjny ma przykuć uwagę potencjalnych klientów.

To, co jest ważne w reklamie wewnętrznej, to przede wszystkim dobre systemy ekspozycyjne. Umieszcza się je na przykład w centrach handlowych. Tego typu reklama indoor ma promować dany produkt. Odbiorcą może być grupa docelowa konsumentów.

Ponadto reklama indoor może znajdować się także na parkingach podziemnych i w centrach handlowych, gdzie nośniki reklamy wewnętrznej w konkretnej przestrzeni umieszczane są w taki sposób, aby uwaga danego odbiorcy skupiała się wyłącznie na nich. Nie ma tutaj innych konkurencyjnych przekazów. Tego typu oferta reklamowa jest zlokalizowana w pomieszczeniach przez określony czas.

Reklama wewnętrzna znajduje się na drodze konsumenta, który sięga po dany produkt lub rodzaj produktu. Tego typu przekaz reklamowy dopasowany jest do konkretnego miejsca i wybierany nieprzypadkowo – w formie reklamy wewnętrznej. Obejmuje on stand, neon, kaseton, grawerton, ekran LED-owy, litery przestrzenne, ścianki ekspozycyjne, potykacz, roll up, naklejki na podłogę, a także backlighty. Należy pamiętać o tym, że w klubach fitness reklama wewnętrzna może obejmować standy, choć zazwyczaj na efektywną reklamę docierającą do odbiorcy bądź też zainteresowanego konsumenta – w tego typu pomieszczeniach – wybiera się materiały promocyjne indoor. Reklamują one powiązane ze sportem i aktywnością fizyczną usługi. Mogą być to również plakaty stworzone dla marketingu, które promują atrakcyjne produkty dla odbiorców. Konkretne nośniki reklamy wewnętrznej mają zastosowanie także w sklepach. Dają one dużo możliwości. Są wykorzystywanebranży handlowej do różnego rodzaju promocji określonych produktów. Tego typu przekaz ma zastosowanie wśród konsumentów sięgających po pewne wyroby z półek sklepowych. Reklama indoor obejmuje także usługi dedykowane dla specjalistycznych firm niemal z każdej branży.

Czym jest reklama zewnętrzna?

Podstawowe rodzaje reklamy obejmują także tę znajdującą się na zewnątrz. To formy reklamy, które określane są wspólnym mianem outdoor. Te nośniki reklamy zewnętrznej dzielą się na billboardy, banery, reklamy wielkoformatowe, szyldy reklamowe, kasetony reklamowe, reklamy na dachu samochodu, reklamę mobilną, a także litery i znaki przestrzenne. Wyżej wymienione nośniki reklamy, która określana jest mianem outdoor, również są często wykorzystywane przez firmy działające w różnych branżach. Są to doskonałe sposoby reklamy dla przedsiębiorstw, którym zależy na promocji w konkretnym mieście, regionie, powiecie, a nawet w województwie.

Reklama zewnętrzna umieszczona w widocznym miejscu, może mieć różną wielkość. Tego typu reklama musi spełniać wszystkie zasady bezpieczeństwa. Reklamę, która będzie znajdowała się na zewnątrz nie można umieszczać w przestrzeni bez zgody odpowiednich władz. Do prawidłowo zainstalowanych reklam określanych mianem outdoor należą billboardy oraz banery. Te pierwsze to doskonały sposób na reklamę zewnętrzną, która jest widoczna nawet z dużej odległości. Wyżej wymienione nośniki dotyczące reklam typu outdoor mogą promować produkty przestrzeni miejskiej.

Zdarza się, że billboardy reklamują także usługi. Ich potencjalnym odbiorcą jest każdy konsument, który będzie miał okazję zobaczyć billboard w przestrzeni miejskiej. Produkty zamieszczane na reklamach zewnętrznych nie mogą naruszać praw obyczajowych, a także powodować zgorszenia publicznego. Mogą one promować usługi lub produkty, a także sezonowe oferty firm należących do prawie każdej branży. Obecnie stosuje się także niewielkie billboardy lub też ekrany montowane przy sklepach. Mają one zastosowanie do promocji konkretnego asortymentu. Są wykorzystywane zamiast takich nośników reklam, jak plakaty.

W przeciwieństwie do reklamy wewnętrznej, istniejąca w przestrzeni publicznej reklama zewnętrzna promuje różne oferty dla potencjalnego konsumenta. Nie jest ona umieszczona w pomieszczeniach, lecz funkcjonuje w miejskiej bądź gminnej przestrzeni. Reklamodawcy często proponują wynajem przestrzeni dla klientów, którzy pragną skorzystać z tej formy reklamy. Często tego typu usługami zajmuje się także agencja reklamowa, która oferuje systemy ekspozycyjne. W przypadku reklamy zewnętrznej jest ona skierowana do każdego konsumenta, który może kupić dany produkt.

Warto wiedzieć, jakie są zalety i wady reklamy wewnętrznej oraz zewnętrznej, aby móc przekonać się, która forma promocji będzie odpowiadać danej marce. Reklama wewnętrzna może dotrzeć do mniejszej liczby konsumentów – za to do osób z danego targetu. Z kolei reklama zewnętrzna z pewnością będzie miała szersze grono odbiorców, w tym również nie zainteresowanych danymi usługami czy produktami.

Co to jest sprzedaż impulsowa?

Sprzedaż impulsowa jest to technika marketingowa, która polega na zachęcaniu klientów do dokonywania natychmiastowych i spontanicznych zakupów, zazwyczaj nieplanowanych. Celem sprzedaży impulsowej jest zwiększenie sprzedaży poprzez wywołanie impulsu lub chęci posiadania danego produktu w momencie, gdy klient jest wystawiony na niego. Prawidłowo zaplanowana przestrzeń daje szansę na zwiększenie wartości paragonu, ponieważ produkty impulsowe znajdujące się w tej części sklepu, mogą zainteresować wielu potencjalnych odbiorców. Wystarczy znać zasady ich prawidłowego rozplanowania i wyeksponowania.

Co to jest sprzedaż impulsowa?

Dobrym pomysłem jest stworzenie takiego miejsca, jak lada impulsowa, gdzie wystawione będą różne wyroby. Taka ekspozycja towaru bardzo dobrze wpływa na ich wygląd. Z pewnością nie raz spotkałeś się z artykułami znajdującymi się w środowisku internetowym, które traktują o merchandisingu – zasadach ustawienia towaru. Pamiętaj o tym, że Twoja ekspozycja sklepowa wpływa na to, jak postrzegany jest dany obiekt handlowy. Jeśli właściciel sklepu nie zadba o produkty impulsowe,ekspozycja produktów nie będzie prawidłowo zorganizowana, wówczas sprzedaż impulsowa nie ma racji bytu. Ekspozycja w sklepie, który prowadzisz jest ustawiona w tym celu, aby jak najszybciej sprzedać posiadany przez Ciebie asortyment.

Produkty impulsowe mogą zwiększyć Twoje obroty, jak również sprawić, że klienci będą częściej odwiedzać Twój sklep. Możesz zlecić wykonanie specjalnej lady impulsowej, gdzie będą znajdowały się artykuły zaliczane do kategorii sprzedaż impulsowa. Tego typu produkty impulsowe powinny być atrakcyjne wizualnie, aby zachęcić klientów do podjęcia decyzji zakupowej, w której znajdzie się dany produkt. Jako właściciel sklepu powinieneś wiedzieć, że drobne przekąski mogą znaleźć się także tam, gdzie są miejsca przecięcia alejek lub też łatwo dostępne strefy. Może być to między innymi strefa kasy lub też miejsce, gdzie klient będzie miał nieograniczony dostęp do produktów.

sprzedaży impulsowej liczy się przede wszystkim pierwsze wrażenie wizualne. To właśnie ono decyduje o tym czy ekspozycja towaru jest prawidłowa. Pamiętaj, że lada impulsowa musi być estetyczna, uporządkowana i przede wszystkim atrakcyjna, aby zachęcić klientów do jej odwiedzenia. Produkty impulsowe, a także ekspozycja produktów impulsowych musi być starannie przemyślana. Tu nie ma miejsca na błędy czy też pochopnie podjęte decyzje. Zwróć uwagę na to, aby produkty sezonowe były dostępne na jednej półce, z kolei miejsca przecięcia alejek powinny być prawidłowo oznaczone.

Strefa kasy musi zawierać taką liczbę produktów, aby nie wydawała się ona zabałaganiona. Kluczową kwestią jest ich cena. Powinna być odpowiednio wyeksponowana. Warto dodać takie oznaczenia, jak mega promocja, totalna wyprzedaż, super obniżka cen. To wszystko działa na podjęcie decyzji o dokonaniu zakupów impulsywnych. Jeśli jesteś osobą, która jako właściciel sklepu pragnie zadbać o to, aby zakupy impulsowe były dokonywane w Twoim sklepie przez cały rok, musisz znaleźć łatwo dostępne miejsca. Może to być strefa kasy. Pamiętaj o tym, aby produkty znajdujące się nieopodal niej były łatwe do zdejmowania przez klientów. Dobrej jakości lada impulsowa posłuży Ci przez wiele lat. Może ona zachęcić klientów do kupowania towarów w ostatniej chwili.

Nowoczesna strefa przykasowa, którą stworzysz każdemu klientowi, ułatwi mu podjęcie decyzji o wyborze danego produktu. Potencjalni konsumenci interesują się produktampod wpływem chwili. W sklepie każdy produkt czy asortyment wymaga tego, aby zadbać o jego ekspozycję, jednakże w przypadku klienta, który dokonał już sprzedaży ważna jest strefa kasy, gdzie udaje się on po rozliczenie wartości wszystkich zakupionych produktów. Wówczas wybiera rzeczy pod wpływem chwili. Może to być towar, który wydaje się klientom potrzebny bądź też taki, który konsument uznał za atrakcyjny, ponieważ posiada atrakcyjne opakowanie. Eksponowanie towaru zwiększa popyt, a także generuje wysoką sprzedaż.

Co to są produkty impulsowe?

Z pewnością nie raz zastanawiałeś się dlaczego Twój sklep nie generuje odpowiednich obrotów. Winę za to może ponosić ekspozycja towaru. Jeśli jest ona nieodpowiednia, wówczas dany produkt nie znajduje się w zasięgu wzroku klienta. Prawidłowa ekspozycja towarów znajdująca się w strefie kasowej może sprawić, że zwiększenie sprzedaży w Twoim sklepie pojawi się już po kilku miesiącach od wdrożenia tego rozwiązania. Pamiętaj o tym, że na liście zakupów podstawowych zawsze znajdują się te towary, które konsument uznaje za najpotrzebniejsze. Jednakże kluczową kwestią jest to, aby strefa kasy zawierała asortyment przykuwający uwagę.

Niekoniecznie muszą być to wyłącznie produkty spożywcze, ale także łatwo dostępne akcesoria czy produkty sezonowe. Dokonywanie zakupów impulsywnych jest powszechnym zjawiskiem. Najnowsze badania pokazują, że tego typu zachowania konsumenckie przejawia prawie 70% całego społeczeństwa. Wpływ na to ma reklama, która ma zachęcić klientów do wyboru konkretnych produktów.

Jeśli w Twojej strefie kasowej będą znajdować się drobne przekąski, a także artykuły, które będą generowały większą ilość dochodów w Twoim sklepie, to będziesz w stanie osiągnąć dużo wyższe obroty w skali miesięcznej. Prawidłowe eksponowanie wymaga tego, aby opakowania poszczególnych produktów przykuwały wzrok. Przykładem są apteki, jak również stacje benzynowe, które zmieniają układ ekspozycji, dopasowując go do danej pory roku, sezonu, jak i aktualnych potrzeb konsumentów.

Obrotny sprzedawca, który obsługuje klientów może zaproponować im dodatkowe akcesoria. W przypadku, gdy ktoś kupuje papierosy, w jego zasięgu wzroku powinny znajdować się zapalniczki. Nieodłącznym elementem udanej sprzedaży impulsowej, która generuje sporą ilość dochodów, jest umieszczenie promocji w widocznym miejscu. Może ona obejmować słodycze. W praktyce tego typu rozwiązanie jest doskonałe, ponieważ można łatwo sprawdzić czy eksponowanie konkretnych towarów, które mają atrakcyjne opakowania może podnieść Twoją sprzedaż. Kluczową kwestią jest prawidłowe rozmieszczenie asortymentu.

Jeśli duże opakowania przysłaniają te mniejsze, to kupujący nie jest w stanie ich zobaczyć, dlatego też przy zakupie powinien on mieć w zasięgu wzroku różne akcesoria. Ich umieszczenie powinno znaleźć się nie tylko na półkach, ale również nieopodal kasy. Mogą to być akcesoria lub też najczęściej kupowane produkty w postaci niewielkich opakowań zawierających drobne przekąski. Produkty impulsowe wymagają tego, aby były one ustawione w taki sposób, aby klient mógł je zauważyć podchodząc do kasy.

Dokonywanie zakupów impulsywnych jest wpisane w świadomość konsumentów. Powinien wiedzieć o tym właściciel sklepu, który może zadbać o wysokie obroty przy użyciu takich rozwiązań, jak lada impulsowa, na której będą znajdować się produkty impulsowe w dobrych cenach i w atrakcyjnej wizualnie lokalizacji. 

Badania marketingowe – czym są?

Współczesny rynek jest niezwykle konkurencyjny, a przez to dla wielu branż i firm staje się trudne, by utrzymać się wśród rosnącej konkurencji. Aby przedsiębiorstwo przynosiło zyski i utrzymywało się w dobrej kondycji, niezbędne jest podejmowanie wielu, czasem trudnych decyzji, które mają wpływ na całą firmę i wszystkich jej pracowników. Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców w działaniach strategicznych stają się badania marketingowe. Narzędzie to umożliwia nie tylko poznanie potrzeb rynku, ale również oczekiwań i wymagań klientów. Wyjaśniamy, czym są i do czego służą działania marketingowe, aby móc w pełni wykorzystać ich możliwości.

Czym są badania marketingowe?

Badania marketingowe są swego rodzaju rozeznaniem w oczekiwaniach i potrzebach klientów. Głównym ich celem ich wykonywania jest minimalizacja ryzyka niepowodzenia czy utraty funduszy. Profesjonalne źródła, takie jak encyklopedie zarządzania i marketingu, dość precyzyjnie podają definicję badań marketingowych. Określają je jako specjalistyczny zestaw narzędzi oraz działań pozwalających zebrać informacje na temat potencjalnych docelowych klientów. 

Badania marketingowe projektowane są w taki sposób, aby dostarczać najbardziej kompletnych, rzetelnych i obszernych danych. Dzięki raportowi stworzonemu na podstawie badania marketingowego przedsiębiorca uzyskuje wsparcie w podjęciu ostatecznej decyzji o momencie rozpoczęcia i ostatecznym kształcie kampanii reklamowej produktu bądź marki. Jakościowe badania marketingowe wykonane przy wdrażaniu nowej marki mogą stanowić o jej sukcesie bądź klęsce. Istotną cechą badań marketingowych jest ich usystematyzowany charakter i obiektywność.

Rodzaje badań marketingowych

Badania marketingowe mogą mieć różną formę ze względu na rodzaj i typ zbieranych danych. Rodzaj badania marketingowego powinien być dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa zlecającego badanie, a także typu informacji, jakie mają zostać wyciągnięte z badania. Za najczęściej wykorzystywane i najbardziej podstawowe uznaje się statystyczne badania ilościowe, jednak badacze mają do dyspozycji także badania jakościowe. Czym się one różnią?

Badania ilościowe przeprowadzane są na dużej grupie ankietowanych będących reprezentacją grupy docelowej, aby zapewnić wiarygodność otrzymanych informacji. W przypadku tego typu badań trzeba się jednak liczyć z ryzykiem błędu i uwzględnić go w  interpretacji wyników. Do wykonywania badania ilościowego stosuje się arkusz badań. Wyniki badań ilościowych uzależnione są od przekonań ankietowanych, dlatego trzeba zakładać pewną wątpliwość co do ich prawdziwości. Sprawia to, że odpowiedzi najbardziej skrajne z reguły nie są brane pod uwagę.

Badania jakościowe są nieco bardziej skomplikowane. Ich celem jest nie tylko podanie liczby, ale również określenie jakiegoś typu zachowań wśród grupy docelowej. Dodatkowo podaje bardziej złożoną informację o motywach postępowania badanych osób. W przypadku badań jakościowych większe znaczenie od danych liczbowych mają informacje opisowe wyjaśniające powody określonych wyborów konsumenckich. Badania jakościowe charakteryzują się mniejszym zakresem, jednak dużo większą szczegółowością i analitycznością otrzymanych wyników.

Oba typy badań marketingowych powinny zostać zakończone przez opracowanie raportu z badania, który będzie stanowił obiektywne i całościowe przedstawienie informacji zebranych od grupy docelowej wraz z zaleceniami, wnioskami i planami na przyszłość.

Jakie są cele badań marketingowych, czyli po co się je wykonuje?

Przeprowadzanie badań marketingowych przede wszystkim ma na celu zebranie danych. Dzięki tak pozyskanym informacjom możliwe jest dokonanie analizy rynku oraz działań konkurencji, a także zbadania cen czy kontroli opinii konsumentów. Badania marketingowe są bardzo często i szeroko stosowane przez firmy z różnych branż. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą lepiej przygotować się do wprowadzenia nowego produktu czy marki na rynek lub do przeprowadzenia kampanii reklamowych w lepszy, bardziej celowany i spersonalizowany sposób, aby zwiększyć ich skuteczność. Dodatkowo raport z badań marketingowych umożliwia długofalowe zaplanowanie działań również z uwzględnieniem działań konkurencji. To z kolei bezpośrednio przekłada się na zwiększenie udziału w rynku oraz zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa.

strzałka
Čeština‎EnglishFrançaisDeutschItalianoPolskiSlovenčinaEspañolSvenska