Zasada FEFO, FIFO – co to jest?

Skuteczne zarządzanie zapasami odgrywa istotną rolę w osiąganiu sukcesu przedsiębiorstwa. Dwa główne podejścia do zarządzania zapasami, a mianowicie Zasada FEFO (First Expired, First Out) oraz FIFO (First In, First Out) to kluczowe strategie, które pomagają firmom minimalizować straty, zwiększać efektywność magazynowania i utrzymywać wysoką jakość obsługi klienta.


Co to jest FEFO?

Fefo definicja – warto wiedzieć, że FEFO to akronim od angielskiego terminu „First Expired, First Out”, co można przetłumaczyć jako „Pierwszy Wygasł, Pierwszy Wychodzi”. Jest to zasada zarządzania zapasami czy inaczej zasada wydawania towarów, która nakazuje, że produkty o zbliżającej się dacie wygaśnięcia lub już przekroczonej powinny być wydawane i sprzedawane w pierwszej kolejności.

Co to FEFO? Zasada FEFO jest szczególnie istotna w branżach, gdzie produkty mają określony okres przydatności do spożycia lub datę ważności, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy kosmetyczny. W tych branżach utrzymanie produktów na magazynie po ich dacie ważności może prowadzić do strat finansowych, problemów zdrowotnych lub utraty zaufania klientów. Zasada FEFO pozwala zapewnić ciągły przepływ towarów oraz maksymalne wykorzystanie zasobów produktowych. Stosuje się ją na przykład w przemyśle spożywczym. Metoda FEFO pozwala na zminimalizowanie strat związanych bezpośrednią lub pośrednio z koniecznością utylizacji towarów nie nadających się już do dalszej odsprzedaży. Ma to kluczowe znaczenie w wielu branżach polskiej i światowej gospodarki produktowej.

Przykład zastosowania zasady FEFO (składowania towarów) to magazynowanie żywności w sklepie spożywczym. Jeśli pewien produkt jest z krótkim terminem przydatności do spożycia, na przykład za dwa tygodnie, a inny za miesiąc, to – zgodnie z opisaną, stosowaną techniką składowania – produkt o krótszym okresie przydatności do spożycia powinien być umieszczony na półce w taki sposób, aby został wydany klientowi jako pierwszy (in first out). Dzięki temu minimalizuje się ryzyko pozostawienia produktów niesprzedanych po ich dacie ważności.

Obecnie maksymalne wykorzystanie zasobów produktowych jest kluczowe dla gospodarki, ponieważ wiele firm działających na polskim i globalnym rynku, nie może pozwolić sobie na straty w produktach. Ma to zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym, jak i ogólnie pojętej branży spożywczej. Pomaga w tym procesie prawidłowo zaplanowana i wdrożona infrastruktura magazynowa.

Zasada FEFO w branży spożywczej wydaje się dość skomplikowana, ale to mit. Wystarczy, że przestrzega się odpowiednich reguł. Zasada FEFO pomaga w zachowaniu wysokiej jakości produktów oraz zapewnia, że klienci otrzymują świeże i nieprzekroczone w terminie produkty z przydatną do spożycia datą ważności. Wprowadzenie i przestrzeganie tej zasady wymaga jednak skrupulatnego śledzenia dat ważności – ta metoda wymusza pełną kontrolę dat ważności oraz skuteczną organizację magazynowania, aby uniknąć marnowania towarów i strat finansowych. Zatem Zasada FEFO zakłada, że produkty, które zbliżają się do daty wygaśnięcia lub przekroczyły ją, powinny być w pierwszej kolejności wydawane. To, co pierwsze traci ważność musi być jak najszybciej oddane do dalszej odsprzedaży. W tej zasadzie, jaką jest ogólnie pojęta zasada wydawania warto wziąć pod uwagę, że to, co pierwsze traci ważność w żadnym wypadku nie może zalegać na magazynach.

Zasada FEFO pomaga zatem w zachowaniu aktualności produktów na rynku oraz minimalizuje ryzyko utraty wartości towarów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą unikać nadmiernego gromadzenia się zapasów i ograniczać potencjalne straty finansowe związane z przestarzałymi produktami. Wprowadzenie zasady FEFO wymaga jednak dokładnego monitorowania rotacji produktów oraz odpowiedniej organizacji magazynowania. Należy pamiętać o tym, że to, co pierwsze traci ważność, nie może zalegać na magazynach. Towar i jego przydatność dla konsumenta jest ważna, również z uwagi na zasady Sanepidu. Należy zatem bronić się przed startami spowodowanymi takim czynnikiem, jak m.in. utratą ważności. Stąd też FEFO, wywodząca się z języka angielskiego. Można ją rozumieć w bezpośrednim tłumaczeniu lub też stosować profesjonalny translating. Można stwierdzić, że w zasada fefo ma wielkie znaczenie w ogólno pojętej branży spożywczej.

FIFO co to znaczy?

Z kolei FIFO to akronim od angielskiego terminu „First In, First Out”, co można przetłumaczyć jako „Pierwsze Weszło, Pierwsze Wyszło”. Jest to zasada zarządzania zapasami, która zakłada, że produkty, które zostały przyjęte do magazynu jako pierwsze, powinny być wydawane i sprzedawane jako pierwsze. Metody konieczne w FIFO obejmują przede wszystkim selektywność ładunków. Kluczową kwestią jest ciągły przepływ towarów. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie zasobów produktowych i w pierwszej kolejności wydanie ich z terenu magazynu. Ta sprawdzona zasada wydawania towarów sprawdza się w przypadku każdej jednostki ładunkowej. stosowaną technikę składowania i późniejszego wydawania towarów w ustalonej odgórnie kolejności, czyli First In, First Out”,, stosuje się globalnie.

Zasada FIFO jest szeroko stosowana w różnych branżach, gdzie produkty nie mają ograniczonego okresu przydatności do spożycia lub daty ważności. Podejście to ma na celu utrzymanie rotacji produktów oraz zapewnienie, że produkty nie zostaną długo zmagazynowane, co mogłoby prowadzić do przestarzałości lub deprecjacji wartości.

Co to jest zatem zasada FIFO w praktyce? Przykładem zastosowania zasady FIFO jest sklep odzieżowy. Jeśli nowa dostawa ubrań zostaje przyjęta do magazynu, wcześniejsze partie ubrań powinny być wydawane klientom jako pierwsze. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko gromadzenia przestarzałych stylów lub produktów, które mogą przestać być atrakcyjne dla klientów. Koncernem, który wykorzystuje FIFO są dyskonty ogólne, wprowadzające także towary sezonowe. FIFO biedronka istnieje od wielu lat i doskonale funkcjonuje. Model FIFO stosowany jest także przez takie sieci, jak Lidl czy Dino. Wiadomym jest, iż wiedza, co to zasada obejmująca FIFO przydaje się managerom tych sieci. Dlatego też, poznają oni co to jest fifo oraz mają świadomość tego, czym wyróżnia się FIFO zasada. Poza tym, dobry manager dyskontów, doskonale wie o tym – FIFO co to znaczy. Poza tym, zasada FIFO jest stosowana także przez duże sieci globalne, które nie posiadają swoich sklepów w Polsce czy w Europie.

Zasada FIFO – to podejście ma zastosowanie w przypadku produktów o długim okresie przydatności do spożycia, gdzie priorytetem jest utrzymanie świeżości towarów. FIFO co to jest? Oto kolejny przykład – w magazynie elektronicznym, gdzie produkty nie mają ograniczonej daty ważności, zasada FIFO pomoże uniknąć gromadzenia się przestarzałych produktów na magazynie.


Porównanie i wybór odpowiedniej zasady – FIFO czy FEFO

Oba podejścia – FIFO FEFO – mają swoje zalety i zastosowanie w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz charakterystyki produktów. Firmy muszą dokładnie ocenić swoje potrzeby i wybór opierać na kilku czynnikach. Są nimi:

W praktyce wiele firm wykorzystuje hybrydowe podejście, łącząc zalety obu strategii, tj. FIFO i FEFO. Kluczowe jest tutaj świadome zarządzanie zapasami, monitorowanie rotacji produktów oraz reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. FEFO, podobnie, jak i FIFO sprawdzają się w praktycznym zastosowaniu. Warto zatem znać odpowiedź na pytanie, FEFO co to? Informacje na temat tego, co to jest FEFO oraz co to jest zasada FEFO znajdują się na wielu stronach www. Ponadto FEFO definicja jest kluczowa dla nowoczesnego przedsiębiorcy, świadomego prowadzonego przez siebie biznesu. Wiedząc co to FEFO można łatwiej przetrwać w obliczu agresywnej konkurencji rynkowej. A metoda FEFO daje szansę na większą ekspansję danej firmy. Odpowiedź na pytanie, FEFO co to jest, przydaje się nie tylko osobom z branży spożywczej, ponieważ FEFO metoda może być wykorzystana także w innych gałęziach szeroko pojętej gospodarki. Stosując zasady FEFO można liczyć na wiele benefitów. Zasadę FEFO również wykorzystuje się w wielu dziedzinach przemysłu.

Warto wprowadzić zasadę, że to, co pierwsze wyszło to towary, które umożliwią dostępność dla zupełnie nowych partii. Dlatego też infrastruktura magazynu polegająca na prawidłowym zaplanowaniu składowania towaru ma tu tak kluczowe znaczenie. Wiedza, na czym polega FEFO musi uwzględniać także i przede wszystkim daty ważności danego asortymentu. Każda data przydatności musi być dokładnie sprawdzona.

Zasadę FIFO, jak i zasadę FEFO warto wprowadzić w politykę i filozofię sprzedaży swojej firmy. Zarządzanie zapasami stanowi istotny element efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Zasady FEFO i FIFO są dwoma głównymi podejściami, które pomagają firmom minimalizować straty, zwiększać jakość obsługi klienta oraz kontrolować koszty. Wybór odpowiedniej zasady zależy od specyfiki branży i rodzaju produktów. Kluczowe jest również nieustanne monitorowanie i dostosowywanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

strzałka
Čeština‎EnglishFrançaisDeutschItalianoPolskiSlovenčinaEspañolSvenska