Jakie są cele reklamy? Poznaj główne cele reklamowe!

 

Reklamy są obecne w naszej przestrzeni i codziennym życiu w tak dużym stopniu, że niejednokrotnie nawet nie zwracamy już na nie uwagi. To z kolei wymusza od producentów i twórców strategii marketingowych nieustannego opracowywania nowych, bardziej zaskakujących i angażujących rozwiązań reklamowych. Jednak aby stworzyć efektywną reklamę, która przyniesie korzyści marce, warto najpierw poznać główne cele reklamowe. Przybliżamy, jakie są cele reklamy i jak wykorzystać je z korzyścią dla marki.

Co to są cele reklamowe?

Czasy, w jakich przyszło nam żyć w dużym stopniu związane są z mediami różnego typu oraz nowoczesnymi, interaktywnymi formami przekazu. To z kolei spowodowało, że pojęcie reklamy na dobre zakorzeniło się w naszym społeczeństwie informacyjnym. Jednak tak mocny udział reklam w życiu wynika nie tylko z samego rozwoju społeczeństwa, ale także z zasad, jakimi rządzi się mocno konkurencyjna gospodarka wolnorynkowa. Aby nowy produkt mógł zaistnieć na rynku, niezbędna jest dobrze przemyślana i opracowana strategia reklamowa i marketingowa. I tu właśnie pojawia się potrzeba poświęcenia uwagi celom reklamowym. Jednak czym one właściwie są?

Cele reklamy to wszystko to, co chcemy osiągnąć projektując, opracowując i kierując do naszych odbiorców konkretną reklamę. Jednak czy to rzeczywiście takie ważne? Okazuje się, że prawidłowo określone cele reklamowe pozwalają precyzyjniej dotrzeć do klientów i konkretnej grupy docelowej, a także wzbudzić w nich odpowiednią reakcję. Zalety płynące z określenia i zastosowania w praktyce celów reklamowych można przedstawić w kilku punktach. 

Przede wszystkim, dzięki precyzyjnie określonym celom wiesz, co chcesz osiągnąć, czyli dokąd zmierzasz i jaki właściwie jest cel twojej kampanii. To z kolei pozwala lepiej i bardziej precyzyjnie monitorować postępy, a także oceniać rezultaty podejmowanych działań. Wiedza ta jest potrzebna do oceny czy to, co robisz jest skuteczne, a w razie potrzeby możliwe będzie korygowanie nietrafionych pomysłów lub wprowadzanie zupełnie nowych rozwiązań, co finalnie doprowadzi do zamierzonego celu.

W następnej kolejności trzeba pamiętać, że precyzyjnie określone cele są najlepszym paliwem napędowym dla biznesu, pracowników, ale również kampanii reklamowej czy marketingowej. Patrząc na to z tej perspektywy zrealizowanie założonego celu jest okazją do świętowania sukcesu, wyciągnięcia wniosków i ewentualnego nagrodzenia odpowiedzialnych za sukces. Dzielenie dużych zadań na mniejsze partie, łatwiejsze do zrealizowania pomaga dojść do ostatecznego celu, a jednocześnie działa motywująco na zespół. Warto pamiętać o czynniku ludzkim, który buduje markę i zadbać również o jego satysfakcję.

Jeżeli celujemy w reklamy internetowe to dokładne określenie celu ma wpływ również na precyzyjne dotarcie do odbiorców naszego przekazu. Jak to możliwe? Reklamy internetowe, zamieszczane na różnorodnych portalach czy w mediach społecznościowych, są wyświetlane w oparciu o ściśle określony algorytm. To on analizuje upodobania, zainteresowania i najogólniej mówiąc profil potencjalnego klienta, a następnie w oparciu o określone przez nas cele kieruje bądź nie kieruje reklamy właśnie do tak drobiazgowo wyselekcjonowanych odbiorców. Z jednej strony rodzi to trudność, aby właściwie określić cel reklamy. Jednak z drugiej strony pozwala trafić do największej liczby osób będących faktycznie zainteresowanych danym towarem.

Podsumowując, precyzyjnie i dokładnie określony cel reklamy pozwala osiągnąć najlepsze i mierzalne rezultaty. Oprócz tego wpływa także na maksymalne wykorzystanie potencjału opracowanej kampanii reklamowej i właściwe spożytkowanie przeznaczonych na ten cel środków. Jakie więc cele może mieć przekaz reklamowy?

Jakie cele ma przekaz reklamowy?

Mówiąc o celach reklamy przede wszystkim należy pamiętać, że muszą być one nie tylko zgodne z naszymi chęciami czy zamierzeniami, ale również powinny być zgodne z ogólną strategią marketingową marki. Wśród podstawowych celów reklam możemy wyróżnić sześć najważniejszych obszarów. Jest to:

Zwiększanie świadomości danej marki i rozpoznawalności produktu są jednym z najczęściej obieranych celów reklam. W ramach tego celu można zawrzeć także dotarcie do klientów z informacją o dostępności produktu. Dlaczego to właśnie ten cel jest tak często wybierany? Ponieważ w największym stopniu wpływa na sprzedaż, a więc zyski firmy. Dzieje się tak dlatego, że świadomość produktu powinna poprzedzić prace nad pozytywnym nastawieniem do marki. Pozwoli to wypracować przychylność klientów do towaru. Ten cel nabiera jeszcze większego znaczenia w bardziej konkurencyjnych branżach, gdzie kilka firm rywalizuje ze sobą o uwagę i zainteresowanie kupujących.

Zmiana przekonań o marce może okazać się potrzebna, aby poprawić ocenę potencjalnego klienta w odniesieniu do reklamowanego produktu w porównaniu do innych, konkurencyjnych marek. Mamy do czynienia z  taką sytuacją, gdy w oczach kupującego jakaś cecha produktu jest szczególnie ważna. Wtedy porównuje on inne marki w odniesieniu właśnie do tej konkretnej cechy. Dlatego istotne jest budowanie przewagi konkurencyjnej również na tym polu, także poprzez ustalanie wyższości produktu nad innymi towarami konkurencyjnych marek. 

Kolejnym celem, jaki można obrać w kampanii reklamowej jest przypomnienie produktu bądź danej usługi. Ale dlaczego jest to potrzebne? Konieczność tak ukierunkowanego działania pojawia się, gdy mamy do czynienia z artykułami nie będącymi dobrami koniecznymi, pierwszej potrzeby, a stanowiącymi raczej zachciankę. Reklamy celujące w przypomnienie o produkcie stymulują popyt. Oznacza to, że nie tylko zachwalają produkt i zachęcają do jego zakupu, ale również przypominają o konieczności jego uzupełnienia.

To, z czym najczęściej kojarzą nam się reklamy, to chęć zwiększenia sprzedaży produktu. I w istocie najczęściej tak właśnie jest. Dzięki promowaniu pozytywnego stosunku do danej marki i jej oferty poprzez reklamy, sprzedaż w punktach handlowych jest dużo łatwiejsza. Klient z reguły przychodzi do sklepu mając już pewną świadomość marki bądź nawet z jakimś konkretnym zamiarem dokonania zakupu, który ukształtował się dzięki reklamie. Jednocześnie takie podejście stanowi bardzo duże wsparcie dla sprzedawców, którzy pracują z kupującymi posiadającymi dobre wrażenie i jakiekolwiek pojęcie o produkcie czy marce.

Wciąż wiele artykułów jest sprzedawanych w formie handlu bezpośredniego. Czy taki asortyment i marki również trzeba reklamować? Jak najbardziej. Właściwie ukierunkowana pod kątem wsparcia sprzedaży bezpośredniej reklama jest nieocenionym wsparciem. Dzięki takim działaniom niejednokrotnie to klient sam zgłasza się do pośrednika, doradcy, konsultanta lub poszukuje domu sprzedaży wysyłkowej obsługującego daną markę. Dodatkową zachętą może być wysyłka wprost od producenta, z obietnicą ominięcia pośredników, przez co spada cena samego towaru bez utraty jego jakości.

Na koniec nie można zapomnieć również o niebywale istotnym celu reklamy, jakim jest budowanie wizerunku firmy. Działania z tego zakresu prowadzą niemal wszystkie firmy obecne na rynku. Bywa nawet, że niektóre marki obierają ten cel za główny, odkładając na bok cele ściśle sprzedażowe. Takie działania przynoszą duże korzyści długofalowe i wpływają na wieloletnie utrzymywanie się marki na rynku, a nawet na szczycie zestawień konkurencji.

Co to jest reklama i jaki jest jej cel?

Choć sama reklama jest tak cenna w naszym życiu i wielu mediach to ciężko jest określić jedną, precyzyjną definicję tego zjawiska. Dzieje się tak dlatego, że reklama jest bardzo niejednoznaczna i szeroko definiowana zarówno w marketingu, jak i w ekonomii czy handlu. Warto jednak odnieść się do korzeni. Słowo reklama pochodzi od łacińskiego czasownika reclamare, który oznacza hałasowanie, robienie wrzawy wokół czegoś. Można więc uznać, że dość trafnie oddaje to istotę reklamy, będąc jednocześnie najbardziej trafną definicją reklamy. Tak więc głównym i najważniejszym celem reklamy jest zrobienie hałasu wokół produktu lub marki, czyli zwrócenie i przyciągnięcie uwagi potencjalnych klientów.

Co jest zadaniem reklamy?

Najważniejszym zadaniem reklamy jest zachwalanie towaru i marki, przedstawienie ich w jak najlepszym świetle i zwrócenie szczególnej uwagi na zalety oraz korzyści płynące z wyboru danego produktu. To z kolei prowadzi do wzbudzenia zaufania i zainteresowania marką, a także wzrostu sprzedaży samego produktu, niezależnie od wybranego medium reklamowego, którym jest:

Wybór medium przekazu wpływa także na dotarcie do wybranej grupy docelowej i lepszą realizację celów reklamowych. Warto więc dobrze przemyśleć także ten element kampanii reklamowej.

strzałka
Čeština‎EnglishFrançaisDeutschItalianoPolskiSlovenčinaEspañolSvenska